Przejdź do treści

Karty kursów

Język angielski

UWAGA: Aby uzyskać karty kursów CJO z odniesieniami do efektów kształcenia dla danego kierunku, prosimy o kontakt z Koordynatorką ds.Jakości Kształcenia w CJO (agnieszka.legut-zemla@up.krakow.pl).

————————————–

B2 semestr I stacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr II stacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr III stacjonarne:  Karta kursu
C1 semestr I stacjonarne:    Karta kursu
C1 semestr II stacjonarne:   Karta kursu
C1 semestr III stacjonarne:  Karta kursu

B2 semestr I niestacjonarne:  Karta kursu
B2 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu
B2 semestr IV niestacjonarne:  Karta kursu
C1 semestr I niestacjonarne:   Karta kursu
C1 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu
C1 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu
C1 semestr IV niestacjonarne:  Karta kursu

————————————–

B2+ SUM (Informatyka – stacj.):  Karta 
B2+ SUM (inne kierunki – stacj.):  Karta 
B2+ SUM (Psychologia -stacj. ):  Karta  

B2+ SUM (Informatyka – niestacj.):  Karta
B2+ SUM (inne kierunki – niestacj.):  Karta
B2+ SUM (Psychologia – niestacj.):  Karta

————————————–

B2+ SUM (Prawo 1 sem.):  Karta 
B2+ SUM (Prawo 2 sem.):  Karta

————————————–

Język niemiecki

Język niemiecki:  
B2 semestr I stacjonarne:    Karta kursu
 B2 semestr II stacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr III stacjonarne:  Karta kursu

B2 semestr I niestacjonarne:    Karta kursu    
B2 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu  
B2 semestr IV niestacjonarne:  Karta kursu  
————————————–

B2+ SUM (Prawo 1 sem.):  Karta kursu  
B2+ SUM (Prawo 2 sem.):  Karta kursu

B2+ SUM (Psychologia):  Karta kursu

B2+ SUM (Prawo 1 sem.):  Karta
B2+ SUM (Prawo 2 sem.):  Karta

————————————–

Karty dla TiR
A1 semestr I stacjonarne:    Karta kursu
A1 semestr II stacjonarne:   Karta kursu
A1 semestr III stacjonarne:  Karta kursu

A1 semestr I niestacjonarne:    Karta kursu
A1 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu
A1 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu

Język rosyjski

Język rosyjski: B2
B2 semestr I stacjonarne:    Karta kursu
B2 semestr II stacjonarne:   Karta kursu  
B2 semestr III stacjonarne:  Karta kursu     

B2 semestr I niestacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu
B2 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu
B2 semestr IV niestacjonarne: Karta kursu

B2+
B2+ SUM (stacjonarne):  Karta kursu
B2+ SUM (niestacjonarne):  Karta kursu

C1
C1 semestr I stacjonarne: Karta kursu
C1 semestr II stacjonarne: Karta kursu
C1 semestr III stacjonarne: Karta kursu

Język hiszpański

A1 semestr I stacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr II stacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr III stacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr I niestacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr II niestacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr III niestacjonarne(TiR): Karta kursu
A1 semestr IV niestacjonarne(TiR): Karta kursu

Język włoski

A1 semestr I stacjonarne: Karta kursu
A1 semestr II stacjonarne: Karta kursu
A1 semestr III stacjonarne: Karta kursu

Język francuski
Język angielski

B2+ SUM (Nauki przyrodnicze): Karta